Dades

En aquest lloc web podeu consultar una sèrie de taules interactives que complenten l’informe en forma de document disponible a l'apartat Informe d’aquesta web.

Les dades s’han agrupat en quatre apartats:

  • * Context Internacional. Conté una comparativa de Catalunya amb a la resta de països del món pel que fa al volum i nivell de creixement de la producció científica. També es mostra una anàlisi de rendiment combinant la producció científica i els recursos humans en activitats R+D als diferents territoris d’Europa d’acord amb les dades de l'EUROSTATS.
  • * Comparativa CCAA. Evolució anual i rànquing segons diferents indicadors bibliomètrics per a les diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol.
  • * Catalunya al detall. Anàlisi en profunditat de la producció científica a Catalunya desgranant-la per demarcacions, sectors institucionals, centres de recerca, disciplines científiques, revistes de publicació i països en col·laboració estrangera.
  • * Outstanding Papers. Estadístiques i detall de cadascun dels documents que pertànyen al 0,1% més citat en el món dins de la mateixa disciplina i any de publicació.