Evolució de la producció científica de Catalunya en els últims quize anys

Raül Isaac Méndez-Vásquez1, Eduard Suñén-Pinyol1, i Lluís Rovira2
1 Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca. Research Group on bibliometrics (BAC)
2 Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya. Barcelona, 2013. http://bac.fundaciorecerca.cat/ncrcat09

Estudi realitzat per encàrrec de la Generalitat de Catalunya.

Per a qualsevol comentari o sugeriment adreceu-vos a: bac@fundaciorecerca.cat


Introducció:

L'estudi es presenta en dos formats complementaris, d’una banda un document on es fa una selecció dels resultats més destacats, i d’altra un infrome web que consta de 4 apartats:
   1) Context internacional, en el que se situa Catalunya dins el rànquing internacional de països.
   2) Comparativa CCAA, que situa en el context de l’Estat espanyol.
   3) Catalunya al detall, on s’analitza la producció científica catalana en el període 1995-2009 des de la perspectiva temàtica i sectorial tot proveint indicadors bibliomètrics d’activitat, visibilitat, excel·lència i de cooperació.
   4) Outstanding papers, on s’analitza la producció científica catalana tenint en compte només el subconjunt de documents que pertanyen al 0,1% que ha acumulat més cites en tot dins d'una disciplina científica.

Les dades font de l’informe provenen de les bases de dades National Citation Report for Spain (NCR) i National Science Indicators (NSI), dos productes ad hoc de Thomson Reuters (www.thomson-reuters.com).


Aquest informe és la continuació d’anteriors estudis:


Estudis complementaris:


Consideracions prèvies:

  • * Un document de Catalunya és aquell en que apareix com a mínim la firma d'un centre localitzat a Catalunya. Els documents amb més d'un centre de Catalunya s'han contabilitzat una única vegada.
  • * En Ciències socials i, sobretot en humanitats, la publicació en revistes indexades no és el principal vehicle de comunicació científica, la qual cosa fa que aquests àmbits temàtics no quedin ben representats a les anàlisis bibliomètriques. Per aquest motiu cal ser prudents en les conclusions sobre aquests àmbits basades únicament amb informació bibliomètrica.